Службеник осигурања

 

Zadaci i poslovi

 

U kancelarijskoj službi oni administriraju i staraju se pretežno za postojece ugovore o osiguranju. Oni, na primer, obraduju zahteve, promene ugovora, slucajeve štete i naplate ili izraduju obracun premije. U terenskoj službi aktiviraju i savetuju komitente fizicka lica i preduzeca:analiziraju potrebe za osiguranjem, izraduju ponude za nove polise ili promene ugovora i predstavljaju te ponude komitentima. Pored toga, vrše uvid na licu mesta za štete koje se odnose na ugovore o osiguranju, izraduju dokumentaciju o šteti i prosleduju je kancelarijskog službi. Kod velikih šteta ukljucuju i veštake.

 

Opis poslova

 

O cemu je rec? Službenici osiguranja savetuju komitente fizicka lica i firme i staraju se za njih u okviru kancelarijske i terenskle službe, obraduju štete i naplate i sprovode opšte komercijalne poslove npr. racunovodstva i kontrolinga.

 

Radna mesta

 

U prvom redu rade u osiguravajucim društvima kao posrednici, zastupnici u osiguranju ili službenici u osiguravajucim kompanijama. Neki službenici u osiguranju su radnici na daljinu: oni su cas u kancelariji, cas kod kuce za kompjuterom ili lap topom koji koriste za rad u terenskoj službi. U terenskoj službi posecuju svoje klijente u njihovim privatnim stanovima, odnosno preduzecima. Ponekad dodu i na lice mesta da bi i sami uzeli uvid u štetu. Pritom, oni uglavnom putuju automobilom. Neki komercijalisti za osiguranja i finansije su radnici na daljinu: oni su cas u kancelariji u preduzecu, cas kod kuce za kompjuterom ili laptopom koji ih prati u terenskoj službi.

 

Za svaki slucaj osigurani

 

Vec godinama se vodi kontroverzna debata: da li ce zakonska penzija biti dovoljna da bi mogao da se održava životni standard, ili je neizbežno privatno staranje? Mnogi ljudi razmišljaju o alternativama: npr. dodatna privatna penzija uz državnu pomoc,staranje za penziju u okviru preduzece, privatna penziona i fondovska životna osiguranja. Tržište proizvod a i paketa osiguranja za potrošace postaje sve nepreglednije – i to ne samo zbog medunarodnih koncerna osiguranja koji nastaju usled globalizacije. Tu pomažu službenici osiguranja koji svojima sveobuhvatnim poznavanjem proizvoda i visokom savetodavnom kompetencijom odgovaraju na sve vecu želju komitenta da iskoriste individualne mogucnosti za poboljšanje kvaliteta života.

 

Uslovi za rad

 

U kancelarijskoj službi osiguravajucih preduzeca i agencija službenici osiguranja vecinu svog radnog vremene provode u kancelarijama. Tu oni obraduju ugovore o osiguranju i prijave štete, porede tarifne tabele i statistike, izraduju kalkulacije ili ponude osiguranja. Moraju da rade izuzetno detaljno i brižljivo, jer pogrešni podaci ili greške u obracunu mogu skupo stajati društvo. Ukoliko rade u terenskoj službi, svoje komitente posecuju u njihovim privatnim stanovima, odnosno poslovnim prostorima, ili na licu mesta vrše uvid u slucajeve šteta. Za službenika osiguranja je neophodno da budu u stanju da se prilagode komitentima da bi mogli da analiziraju individualnu potrebu za zaštitom osiguranjem i da shodno tome daju savet. Neretko je njihov trud uzaludan, npr.u slucaju da uprkos vremenskom utrošku i velikoj angažovanosti ne dode do sklapanja ugovora. Termine za sastanke sa klijentima cesto ne mogu sami da biraju. Kada predstoje važni termini ili rokovi koji se moraju ispoštovati, npr. ako se promene pravni okvirni uslovi, oni moraju da pokrivaju povecanu potrebu za savetovanjem i da obrade zahteve tacno na vreme. Baš u tim situacijama može da se dogodi da termini za sastanke sa klijentima budu usko rasporedeni. Ali po pravilu, službenici osiguranja su navikli na rad pod vremenskim pritiskom. Rad uz punu koncentraciju ponekad je i u kancelarijskoj službi težak. Kod rada na daljinu ovaj problem nije tako izražen: tu se od kuce ulazi u mrežu preduzeca i svako može da odradi svoj penzum kod kuce. Kod obimnih paketa osiguranja – kao na primer za klijente iz privrede – ili kad su pitanja osiguranja komplikovano postavljena, posao je bolje odraditi u timu, dakle u kancelariji. Onda se održavaju sastanci tima i dele se radni zadaci. Za posao službenika osiguranja kompjuteri i prikljucak internetu su neizostavni. Oni vrše pretraživanja na »World Wide Web-u« (WWW), uloguju se na veb-stranice partnera u osiguranju ili klijentu potvrduju termin sastanka putem elektronske pošte. Ali i telefon i faks su veoma važni, jer nema svaki klijent pristup internetu. Kada su na terenu, uglavnom sa klijentom i kancelarijskom službom komuniciraju pomocu mobilnog telefona. Narocito kod obrade slucajeva štete, osim sa klijentima i kolegama, povremeno imaju i kontakte sa policijom, vatrogascima, veštacima i advokatima.

 

Sredstva za rad

 

Penziona, životna osiguranja, osiguranja od nesrece, obavezno osiguranje od auto-odgovornosti, osiguranje od štete, zdravstveno osiguranje, ulozi kapitala – ovo su samo neki proizvodi na koje se odnosi oblast rada službenika osiguranja. Kada savetuju svoje klijente, na stolu uglavnom stoje obrasci ugovora, prijave štete, tarifne tabele i, ne kao poslednje, reklamni i informativni materijal. U kancelariji, ali i kod kuce ili u automobilu na putu ka klijentu, telefon, odnosno mobilni telefon su neizostavno radno sredstvo. Oni su dostupni i faksom. Nezamislivo je i odsustvo kompjutera povezanog na intranet i internet, na kom ne samo da administriraju podatke o klijentima, vec obraduju i ugovore o osiguranju i proucavaju skupove presuda i mogu da komuniciraju putem elektronske pošte sa klijentima i kolegama. Na terenu cesto nose laptop sa sobom.

 

_07