Правни техничар

Pravni tehnicari su kancelarijski službenici koji rade administrativne poslove u oblasti pravo i administracija.

U vecini slucajeva to je kombinacija komunikacije s ljudima i obrade dokumenata. Obicno rade u strucnim službama organa uprave i lokalne samouprave, poznaju sekretarsko poslovanje.

***Poseduju znanje iz  korespondencije, maticne evidencije, poznaju pravni postupak i poslove pravnog prometa. Predstavljaju preduzece ili ustanovu i doprinose boljem poslovnom uspehu.

Oni koji žele napredovati nastavljaju školovanje na pravnom i drugim fakultetima.

 

Strucne kvalifikacije:

*poznaju osnovne norme u poslovnoj korespondenciji, poslovnom pravu;

*osposobljeni za poslove u opštim i strucnim službama organa uprave i lokalne samouprave;

*obavljaju  administrativne poslove;

*komuniciraju sa strankama;

*komuniciraju sa bankama;

*rade na poslovima iz podrucja radnih odnosa;

*izraduju razne evidencije i statisticke podatke;

*pišu rešenja i odluke;

*rade na overama potpisa, rukopisa i prepisa;

*poseduju osnovna znanja jednog svetskog jezika na nivou razmene informacija iz kancelarijsko-administrativno-pravnih poslova;

*obraduju poštu i rade na racunaru;

*sposobni su za pracenje i usvajanje poslovnih i pravnih znanja iz poslovnog prava;

*spremni su za pracenje naprednog, elasticnog i visokokvalitetnog sistema obrazovanja i obuke;

*znanjem, izgledom i ponašanjem predstavljaju ustanovu, preduzece ili firmu i pridonose boljem poslovnom uspehu;

*sposobni su  za samostalan rad i rad u grupi;

*spremni  na stalno usavršavanje, odnosno permanentno obrazovanje;

*u poslu su tacni, ažurni, snalažljivi i posebno odgovorni.

Administrativni i sekretarski poslovi (slepo kucanje, rad sa strankama, pisanje ponuda, racuna, predracuna, situacija, ugovora, kopiranje, vodenje evidencija povreda na radu, rad na centrali, faksu i dr.)

 

_08

 

_09